Christopher
Lindsell
Christopher  Lindsell
Professor of Biostatistics & Bioinformatics
Director, DCRI Biostatistics
Co-Chief, Division of Biostatistics & Bioinformatics
Member in the Duke Clinical Research Institute
Professor of Biostatistics & Bioinformatics